TRIGAR Duathlon Tor Poznań

Ważne informacje!

Tegoroczna edycja zawodów odbywać się będzie w formule dostosowanej do protokołu sanitarnego. Przygotowanie zawodów było kolejnym organizacyjnym wyzwaniem. Już 15 maja zobaczymy się na Torze Poznań. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i bezwzględne dostosowanie się do nich. Prosimy o uważne zapoznanie się z oficjalnym Załącznikiem do Regulaminów zawodów znajdującej się w zakładce Regulamin. Tam też znajduje się obowiązkowa Ankieta Covid-19.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wprowadziliśmy szereg procedur zmniejszających ryzyko zakażenia wirusowego, dostosowując się do wiadomym nam zasadom sanitarnym.Przestrzeganie poniższych zasad może pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Twojego i innych uczestników imprezy. Jeśli ich nie akceptujesz lub nie będziesz przestrzegać – nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w imprezie. Komunikat ten związany jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa (COVID-19) i możliwym zagrożeniem epidemiologicznym podczas zawodów. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostają poniższe wytyczne. Mają one moc obowiązującą dla wszystkich uczestników imprezy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Uczestnik dokonując zgłoszenia elektronicznego i zaakceptowania Regulaminu zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w Biegu oraz, że będzie stosował się do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z
pandemią zawartych na oficjalnej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

 1. Należy zachować odstęp społeczny 1,5 metra.
 2. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe.
 3. Maseczkę można zdjąć dopiero po minięciu linii startu.
 4. Podczas zawodów należy zachować bezpieczne odstępy.
 5. Obowiązkowo wypełnić i oddać przed startem Ankietę COVID-19. Udział w imprezie
 6. Uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie, jeśli: a) ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i ogólne zmęczenie lub inne objawy wskazujące na zły stan zdrowia,
  b) jest objęty hospitalizacją, izolacją, izolacją w warunkach domowych, przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z epidemią COVID-19,
  c) w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, oraz z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem,
  d) wśród domowników jest osoba, która ma objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, tj. gorączki, kaszlu, duszności, trudności w oddychaniu, bóli mięśni i ogólnego zmęczenia.
  e) w ciągu ostatnich 14 dni wrócił z terenów szczególnie dotkniętych koronawirusem,
  f) nie przestrzega wytycznych epidemiologicznych, zasad organizacji imprezy (w tym dotyczących koronawirusa) oraz poleceń obsługi.
 7. W przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika po złożeniu oświadczenia na imprezie lub zetknięciu z osobą, o której mowa w pkt 1 c), zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich służb i nieuczestniczenia w wydarzeniu. Wyposażenie uczestnika
 8. Każdy uczestnik (za wyjątkiem osób, które są z tego zwolnione zgodnie z aktualnymi przepisami) podczas pobytu na imprezie (także podczas pokonywania trasy) powinien posiadać maseczkę ochronną.
 9. Zaleca się, aby uczestnik wyposażony był także w zestaw środków ochrony osobistej, na który składają się: płyn lub żel do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, środki higieniczne.