TRIGAR Duathlon Tor Poznań

Ważne informacje przed startem!

* Przypominamy, że wjazd na Tor Poznań jest bramą główną od ul. Wyścigowej, dalej w kierunku trybun (wieża sędziowska). Tu mieści się Biuro Zawodów oraz Strefa Zmian i Strefa Finishera.
* Odbiór numerów startowych w godz. 8.00 – 10.30. Należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
* Strefa zmian zostanie otwarta dla zawodników o godz. 9.30 i zamknięta będzie o godz. 10.30. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie zawodnicy z przypiętym widocznym numerem startowym. Po wstawieniu roweru i sprzętu na zmianę muszą opuścić strefę zmian.
* O godzinie 10:30 odbędzie się odprawa techniczna przed startem zaworów przy strefie zmian po której wszyscy udadzą się na start.
* Niedozwolony jest start na rowerach z nakładkami na kierownicę (“lemondkami”) i na rowerach czasowych.
* Pamiętajmy o piciu! Na rower weźmy bidon, a w strefie zmian zostawmy dodatkową butelkę wody lub izotonik. Na mecie zabezpieczamy w strefie bufetu picie.
* Obowiązkowo każdy kolarz musi posiadać podczas zawodów kask na głowie.
* Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy na Torze Poznań i nie będą sklasyfikowani.
* Szatnie i depozyt na rzeczy znajdują się w pobliżu Biura Zawodów. Wydawanie rzeczy po zawodach odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione wartościowe rzeczy i rzeczy odebrane przez inną osobę na podstawie numeru startowego.
* Zakończenie zawodów i dekoracje (duathlon i bieg) przewidziane są ok. godziny 13.00.
* Przypominamy, że podczas podczas dystansów biegowych należy trzymać się prawej strony toru.
* Kolarze wyprzedzają biegnących zawodników po lewej stronie.
* Szczególną ostrożność należy zachować na zakrętach i łukach toru.
* Kibice mają zabroniony wstęp na tor.