TRIGAR Duathlon Tor Poznań

Duathlon: startujemy o godzinie 9.00

Przypominamy o zaplanowaniu odbioru pakietu startowego w niedzielę, by uwzględnić wstawienie roweru do strefy, rozgrzewkę i dotarcie na linię startu! Strefa zmian będzie zamknięta o godz. 8.30. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie zawodnicy z przypiętym w widocznym miejscu numerem startowym. Wejście do strefy zmian obowiązkowo w zapiętym kasku rowerowym na głowie. Po wstawieniu roweru i sprzętu na zmianę zawodnicy muszą opuścić strefę zmian. Podczas wejścia do strefy zmian zawodnik otrzyma elektroniczny chip, który należy zamocować zgodnie z instrukcją.

Biuro Zawodów, strefa zmian i parking znajdują się koło wieży sędziowskiej (główne trybuny Toru Poznań). Szczegóły dotyczące zawodów znajdują się w regulaminie i na mapce. Przypominamy, że godzinę wcześniej niż duathlon startują zawodnicy 8. Biegu Formuła #1 5 km.